På gång – Musikalen Luthers ungar

Den 2 september 2016 släpps barnmusikalen Luthers ungar till försäljning på Runow Media Förlag. Musikalen utspelar sig i Wittenberg, en vanlig dag familjen Luthers liv. Musikalen är skriven för diskantkör ca 7-14 år på uppdrag av Svenska kyrkan i Stockholms stift. Musikalen speglar Martin Luthers liv och gärning på ett roligt och spännande sätt i en historia berättar om reformationen, sett ur barnen Luthers perspektiv. Musikalen lämpar sig att sättas upp i kyrkor och kan även framföras som skolföreställningar. Speltid ca 45-50 minuter. Manus och nothäfte med kopieringsrätt: Pris 1 850 kr. Vid beställning före 30 september lämnas 10 % rabatt. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter.

Luthers_ungar_omslag_500