GDPR
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft.
Alla kunder som beställer noter eller tjänster av Runow Media på runowmedia.se registrerar sitt namn, valfri e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och i vissa fall en leveransadress i vår kunddatabas. Uppgifterna skyddas med ett av kunden valt lösenord som gör att du som kund kan logga in på sitt personliga konto och göra nya beställningar utan att behöva skriva in kontaktuppgifterna igen.
Runow Media använder enbart informationen för kontakt, leverans, kontroll av avtalsuppfyllelse och fakturering. Vi ber aldrig om personnummer eller bostadsadress om inte kunden inte själv önskar leverans till sin privatbostad.
Vi lämnar aldrig ut informationen i vårt kundregister eller i vårt faktureringsprogram till andra.

Genom att godkänna dessa villkor, medger du att Runow Media lagrar och hanterar de uppgifter som du som kund lämnat vid beställning. Du som kund har alltid rätt att begära ut lagrad personinformation och att få de lagrade uppgifterna raderade. Eftersom Runow Media säljer en licens som ger beställande musiker rätt till kopiering under obegränsad tid, måste vi dock alltid lagra för- och efternamn på den som har erhållit rätten att bruka och kopiera inköpt material i sin verksamhet. Har rätten övergått från beställaren till en efterträdare på tjänsten, t ex vid avslutad anställning, kan personuppgiften raderas om namnet på efterträdande musiker registreras. Har du frågor, kontakta oss på 08-730 24 02 eller mail noter@runowmedia.se

KÖPVILLKOR

Fri kopieringsrätt:
Alla not- och rollhäften från Runow Media Förlag är så kallat kopieringsmaterial. Som köpare av dessa häften får du fritt kopiera materialet till dina Egna körsångare, musiker och rollinnehavare.
Samfund, stift, pastorat, studieförbund, kommuner eller andra organisationer äger inte rätt att köpa in materialet ”centralt” i syfte att låna ut eller kopiera materialet till flera arbetsplatser inom organisationen där körverksamhet bedrivs (t ex kyrkor och skolor).

Alla kopior skall stämplas/märkas
För att begränsa möjligheten att kopierade noter hamnar på drift, skall alla kopior som trycks upp märkas med stämpel eller text som visar hemhörigheten för materialet.

Samarrangemang:
Det är vanligt att Runow Medias musikaler sätts upp i samarbete mellan flera församlingar/distrikt, eller i samarbete mellan skola och församling. Vid samarrangemang där flera musiker och körer ingår, måste varje kör/körledare måste köpa in ett eget häfte. Runow Media kan dock medge undantag vid enstaka mindre arrangemang. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

Royalty:
Samtliga av Runow Medias musikaler får utan särskild royaltyersättning sättas upp av beställaren vid obegränat antal tillfällen. Det gäller även musikalen Varmisar och Kalla Kårar som tidigare hade en begränsning på 3 år.

STIM-registrering:
Musikaler omfattas av begreppet ”Stora verk”. STIM administrerar ingen royaltyersättning till kompositör och författare i det fall musikalen framförs som en sammanhållen föreställning innehållande både musik och drama. Rapportering till STIM behöver därför ej ske. Däremot skall rapportering till STIM lämnas i det fall enstaka sånger ur musikalerna framförs i en konsert eller spelas in på CD/DVD/Video.

Betalning:
All betalning sker mot faktura som bifogas beställt material. Betaltid 20 dagar. Pris inklusive moms. Runow Media äger rätt att avvisa beställning eller kräva förskottsbetalning .

Frakt:
Distribueras via Posten. Porto tillkommer.

Öppet köp:
Är du inte nöjd med varan, returnera inom 8 dagar så krediteras fakturan. Endast porto debiteras.

Ansvar:
Ansvar för att dessa villkor uppfylls vilar på den person som beställt materialet eller dess efterträdare.